Boek op zoek
Image default
Aanbiedingen

Wat kun je doen om gelukkig te zijn als je alleen bent? Waar komt dit gevoel vandaan?

er zullen momenten zijn waarop iemand kan weten wat de behoeften van een ander zijn en momenten waarop dat niet het geval zal zijn. Dat wil zeggen, natuurlijk, tenzij iemand het vermogen heeft om gedachten te lezen; als hij dat heeft, zal hij het altijd weten.

Maar als dit vermogen opzij wordt gezet, zal een ander duidelijk moeten maken wat zijn behoeften zijn. Doen zij dit niet, dan zal het normaal zijn dat veel van hun behoeften onbevredigd blijven en zullen zij misschien proberen om zowat alles zelf te doen.

Een belangrijk vermogen

Als het gaat om de behoeften die iemand kan oppikken, kan dat bijvoorbeeld betrekking hebben op de vraag of iemand emotionele steun, positieve feedback of aanmoediging nodig heeft. Door zich in te leven in de ander – door in zijn schoenen te gaan staan – zal hij weten wat hij hem kan bieden.

Wat dit betekent, is dat als zij niet het vermogen zouden hebben om zich in anderen in te leven, zij misschien niet eens in staat zouden zijn om deze behoeften op te pikken. Een ander zou praktisch moeten uitleggen wat hij nodig heeft, zodat hij het kan begrijpen.

Hou jezelf bezig

Misschien is de belangrijkste reden waarom iemand zijn behoeften niet direct zou uiten, dat hij zich er niet prettig bij voelt. Maar ook al is dit het geval, het betekent niet dat zij zich hiervan bewust zullen zijn.

Als gevolg hiervan kunnen zij uiteindelijk een ander de schuld geven dat hij niet weet wat zijn behoeften zijn. Van deze persoon wordt gewoon verwacht dat hij weet wat zijn behoeften zijn, in tegenstelling tot iemand die het hem moet vertellen. Sommige mensen kopen een kleine tv en kunnen de gehele dag daar mee hun dag vullen. Anderen hebben toch echt andere mensen om hun heen nodig. Tja, dat kan.

Meer-dan-menselijk

Het maakt niet uit hoe goed hun empathisch vermogen is, want ze zullen gewoon niet altijd weten wat de behoeften van een ander zijn. Toch zal van hen verwacht worden dat ze iets doen wat een superheld zou kunnen doen.

Door de schuld te krijgen, kunnen ze zich uiteindelijk boos of zelfs schuldig voelen, wat ertoe kan leiden dat ze alles doen wat ze kunnen om deze persoon te behagen. Hoe dan ook, het is onwaarschijnlijk dat dit zal leiden tot een harmonieuze en evenwichtige relatie.

Een diepere blik, maar dan letterlijk

Als iemand zich niet op zijn gemak voelt om zijn behoeften direct te uiten en de neiging heeft om anderen de schuld te geven van het feit dat ze niet in staat zijn om op te pikken wat ze nodig hebben, kan dit erop wijzen dat hun verzorgers zelden positief hebben gereageerd op hun behoeften tijdens hun vroege jaren. In deze fase van hun leven zouden zij hebben geloofd dat er iets inherent mis was met hun behoeften en dat, als zij die zouden uiten, zij zouden worden afgewezen en in de steek gelaten.

Men zou alleen maar hebben moeten hopen dat in hun behoeften zou worden voorzien en veel pijn hebben ervaren doordat er niet in hun behoeften werd voorzien. Maar hoewel zij in deze fase van hun leven niet in staat waren om in hun behoeften te voorzien, is dat nu, nu zij volwassen zijn, niet langer het geval.

Slotgedachten

Om dit te doen, zullen zij moeten kijken naar wat zij geloven als het gaat om hun eigen behoeften en de pijn verwerken die zij al die jaren geleden hebben ervaren. Dit zal hen in staat stellen te beseffen dat er niets mis is met hun behoeften en dat ze die rechtstreeks kunnen uiten.

https://www.ny400.nl/