Boek op zoek
Image default
Onderwijs

NLP logische niveaus van Bateson

NLP logische niveaus is een model gecreëerd door Gregory Bateson, dat stelt dat er verschillende niveaus van systemen zijn, en dat elk niveau zijn eigen logica heeft. Het model wordt vaak gebruikt in bedrijven om te helpen begrijpen hoe verschillende delen van de organisatie met elkaar interageren. Er zijn vijf niveaus in het model: omgeving, gedrag, vaardigheden, overtuigingen, en identiteit. Elk niveau heeft zijn eigen reeks regels en veronderstellingen die het bepalen. Bijvoorbeeld, het omgevingsniveau omvat de fysieke wereld en de mensen daarin. Het gedragsniveau omvat de handelingen van mensen en hoe zij met elkaar interageren. Het bekwaamheidsniveau omvat de vaardigheden en middelen waarover mensen beschikken. Het overtuigingenniveau omvat de waarden en veronderstellingen die mensen erop nahouden. En het identiteitsniveau omvat het gevoel van eigenwaarde dat mensen hebben. Door deze verschillende niveaus te begrijpen, kunnen bedrijven beter begrijpen hoe zij verandering op verschillende niveaus van de organisatie kunnen creëren.

Identiteit 

De NLP logische niveau identiteit is een set van overtuigingen en waarden die ons gedrag en beslissingen vormgeven. Het omvat onze overtuigingen over wie we zijn, wat we willen, en wat belangrijk voor ons is. Onze logische niveau identiteit beïnvloedt hoe we onszelf en de wereld om ons heen zien. Het beïnvloedt ook onze motivatie en het stellen van doelen. Iemand met een sterk gevoel van zelfidentiteit zal bijvoorbeeld eerder ambitieuze doelen stellen en volhardend zijn in het bereiken ervan. Aan de andere kant, iemand die een duidelijk gevoel van zelf-identiteit mist kan meer geneigd zijn om gemakkelijk op te geven of vast te zitten in ongezonde gedragspatronen. Het NLP logische niveau identiteit is een belangrijk concept omdat het ons helpt te begrijpen hoe onze overtuigingen en waarden ons gedrag vormen. Door ons bewust te worden van onze eigen identiteit, kunnen we betere beslissingen nemen en meer succes in het leven bereiken.

Overtuiging 

We hebben allemaal overtuigingen – dingen die we voor waar houden over onszelf, onze waarden, en de manier waarop de wereld werkt. De meesten van ons zijn zich echter niet bewust van de diepere niveaus van overtuiging die ons leven sturen. Het logische niveau is het niveau waarop we ons het meest bewust zijn van onze overtuigingen. Dit zijn de dingen die we kunnen verwoorden en verdedigen met rede en bewijs. Ik kan bijvoorbeeld geloven dat het belangrijk is om gezond te eten en regelmatig te bewegen. Er zijn echter andere niveaus van overtuiging die mijn gedrag nog dieper beïnvloeden. Het emotionele niveau is het niveau van overtuigingen die we in ons onderbuikgevoel hebben, maar die we misschien niet volledig kunnen verklaren. Ik kan bijvoorbeeld diep geloven dat het belangrijk is om een integer leven te leiden, zelfs als dat betekent dat ik offers moet brengen. Het spirituele niveau is het niveau van overtuiging dat ons leven zin en doel geeft. Ik zou bijvoorbeeld kunnen geloven dat ieder mens unieke gaven en talenten heeft die hij de wereld kan bieden. Overtuiging op het logische niveau is belangrijk, maar het is slechts een deel van het plaatje. Ook onze emotionele en spirituele overtuigingen spelen een belangrijke rol in de vormgeving van ons leven.

Vaardigheden 

NLP logica niveau vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van elke NLP opleiding. Ze stellen je in staat om de structuur van taal te begrijpen en ermee te werken, en om complexe problemen op te splitsen in hanteerbare brokken. Logische niveau vaardigheden zijn ook essentieel voor het creëren van effectieve NLP modellen en programma’s.

Gedrag

NLP logisch niveau gedrag is een reeks principes die onze acties en beslissingen leiden. Het is gebaseerd op de vooronderstelling dat we allemaal verschillende manieren hebben om informatie te verwerken, en dat sommige manieren effectiever zijn dan andere. Door deze principes te begrijpen en toe te passen, kunnen we de kwaliteit van ons leven en het leven van de mensen om ons heen verbeteren.

Omgeving 

De externe omgeving is iets wat we kunnen waarnemen door er naar te kijken of door interactie met de dingen om ons heen. Het bestaat uit mensen, plaatsen en gebeurtenissen die van invloed zijn op hoe je je in die omgeving gedraagt; dit wordt je gedrag genoemd als het terug te koppelen is naar wat er binnen die omgeving gebeurt (liftrit). Interacties vinden voortdurend plaats, maar de meeste resulteren niet in iets belangrijks – dit omvat eventuele negatieve gevoelens tijdens het wachten op de lift van iemand anders die de tijd lijkt te willen nemen om er te komen!

In een NLP practitoner training ga je aan de slag met de logische niveaus