Boek op zoek
Image default
Banen en opleidingen

Personeelsafname in de assurantiebranche

Al decennialang neemt de werkgelegenheid in de assurantiebranche af. Fusiegolven en toenemende penetratie van ICT zijn hierbij de belangrijkste verklarende factoren. Vele kleine en middelgrote verzekeraars staakten de afgelopen tientallen jaren de strijd en gingen een fusie aan met branchegenoten, met als doel om kostenbesparingen te realiseren door schaalvoordelen te benutten. Denk daarbij aan samenvoegen van afdelingen en investeren in personeelsvervangende software. Veel administratief personeel is hierdoor al verdwenen. Zo nam het aantal administratieve medewerkers in de totale financiële sector sinds 2012 met 50.000 fte ofwel 20% af. Hierdoor verdween tegelijkertijd ook een flink deel van de hiërachie van verzekeraars en banken.

De onvervangbare schadebehandelaar

Door de concentratiegolf van de afgelopen decennia is veel administratief werk verdwenen. Het resterende administratieve werk is in sommige gevallen deels geoutsourcet naar landen zoals India en Polen. Wat overbleef zijn functies op het niveau van HBO en MBO+, waarbij klantcontact cruciaal is, zoals bijvoorbeeld bij de functie schadebehandelaar. Vooralsnog lijken de paar initiatieven die er zijn geweest om ook de schadeafhandeling van verzekeraars te outsourcen niet succesvol. Schadebehandelaars blijken een onvervangbare en onmisbare schakel in het proces, doordat ze fungeren als spilfiguur in het proces met veel verschillende contactmomenten met de verschillende stakeholders. Verder kan het afhandelingsproces niet goed worden doorlopen zonder hun grote materiekennis.

Verbeterde onderhandelingspositie van de schadebehandelaar

Door de krapte op de arbeidsmarkt kan de schadebehandelaar zich verheugen is een toenemende populariteit vanaf de zijde van werkgevers. Het aantal vacatures voor schadebehandelaar ligt de afgelopen jaren op een onverminderd hoog niveau. Verzekeraars houden met moeite hun schadeafhandelingsteams op sterkte en moeten steeds meer moeite doen om voldoende aanwas van nieuwe schadebehandelaars te verzekeren. Daardoor verbetert de positie van schadebehandelaars die op zoek zijn naar een nieuwe positie: ze hebben echt wat te eisen. Zowel op het gebied van salaris als op het gebied van arbeidsvoorwaarden, zoals werkuren, opleidingsmogelijkheden en carrièreperspectief kunnen bij een overstap goede afspraken worden gemaakt. Bekijk de vacatures hier