Boek op zoek
Image default
Rechten

MEDIATION, WAT IS DAT?

Mediation is het Engels woord voor bemiddelen. En dat doen wij heel graag hier in Haarlem. We bemiddelen. We doen bemiddeling sessies voor grote firma’s maar ook kleine bedrijven van de overheid en de commerciële wereld. Op de werkvloer maar ook tussen bedrijven kunnen conflicten bestaan. Conflicten dat het werkt stagneert, stresserende situaties en een onprettige werksfeer creëert. Maar ook conflicten tussen bedrijven die dan de onderneming verlieslatend kunnen maken. Onze bemiddelaars, ofwel mediators, hebben allen de relevante opleidingen ondergaan en hebben jarenlange ervaring in het gebied van mediation Haarlem. Verder komen zijn van alle stromingen van de samenleving binnen, zowel overheid als private sector. Dit maakt dat ons team zichzelf volledig complementeert en het voor u als cliënt zeer aantrekkelijk is gezien wij de juiste expertise, vaardigheden en ervaring hebben om u een kwalitatieve dienstverlening te bieden.    

HEBBEN JULLIE STRIKTE GEHEIMHOUDING? 

Bij mediation Haarlem bent u niet alleen verzekerd van expertise, professionaliteit maar ook van geheimhouding. Onze firma is zeer rigide op het gebied van geheimhouding. Onze mediators maar ook het overig personeel is zich van bewust dat er zeer gevoelige zaken besproken kunnen worden maar dat ook cliënten die zich aanwenden tot ons hun privacy gewaarborgd willen hebben. Ons personeel is hierop extra getraind en hebben allen een non-disclosure overeenkomst getekend. Dit maakt dat de informatie die u met ons deelt geheel confidentieel is en confidentieel wordt gehouden. Verder wordt na afloop van het bemiddelen alle documenten in uw bijzijn vernietigd zodat er geen misverstanden ontstaan. Ook alle relevante digitale communicatie wordt gewist. Maar de beste garantie is ons woord, en dat is dat wij ten nimmer uw privé en uw wensen zullen schenden.  

WIE BETAALD DE BEMIDDELINGSKOSTEN? 

De kosten voor de mediation die u betaalt hier in Haarlem gebeurt geheel in afstemming met beide partijen. Al vanaf het eerste gesprek wordt er een betalingsakkoord bereikt waarbij in ons bijzijn wordt bemiddeld over wie hoeveel betaald. Dit om misverstanden te voorkomen in de toekomst. Het is niet vanzelfsprekend dat de partij die de bemiddeling aanvraagt het volledig bedrag betaald. Het kan natuurlijk dat dit het geval wordt maar wij streven naar mutualisme, redelijkheid en evenredigheid