Boek op zoek
Image default
Rechten

Wat is compliance wetgeving?

Nalevingswetgeving is een reeks regels, voorschriften, richtlijnen en wetten die zijn ingevoerd om ervoor te zorgen dat een organisatie of individu de wet volgt. Nalevingswetgeving wordt vaak afgedwongen met boetes en straffen voor niet-naleving. Het primaire doel van nalevingswetgeving is om het publiek te beschermen tegen mogelijke schade. Nalevingswetgeving kan moeilijk te begrijpen zijn, vooral voor eigenaren van kleine bedrijven die mogelijk geen toegang hebben tot juridisch advies. Er zijn echter een aantal bronnen online beschikbaar die u kunnen helpen de nalevingswetten in uw branche beter te begrijpen.

Wat is het doel van compliance wetgeving?

Compliance wetgeving is een reeks regels die een organisatie moet volgen om te voldoen aan de wet. Compliance officers zijn er verantwoordelijk voor dat de organisatie aan deze regelgeving voldoet. Het doel van de nalevingswetgeving is om consumenten te beschermen en ervoor te zorgen dat ze niet worden misleid of bedrogen door het bedrijf. Compliance officers hebben ook de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat hun bedrijf alle wet- en regelgeving naleeft, zowel intern als extern.

 

De compliance officer 

Een compliance officer is een persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de compliance wetgeving. Het doel van deze wetgeving is ervoor te zorgen dat een bedrijf of organisatie voldoet aan verschillende wet- en regelgeving. De belangrijkste verantwoordelijkheid van een compliance officer is ervoor te zorgen dat het bedrijf of de organisatie over alle noodzakelijke beleidslijnen en procedures beschikt om toekomstige schendingen te voorkomen. Het doel van de meeste bedrijven, zoals aangegeven door hun leidinggevenden, is om gezien te worden als een vertrouwde partner in de samenleving.

De compliance officer heeft twee hoofdtaken:

1) Ervoor zorgen dat alle procedures door het bedrijf worden gevolgd om zijn legitimiteit te behouden

2) Om ervoor te zorgen dat alle werknemers weten wat ze moeten doen om aan de wet te blijven voldoen

https://www.pharius.eu/nl/compliance-regelgeving/