Boek op zoek
Image default
Zakelijk

Wat is business mediation?

Indien u nog nooit heeft gehoord van business mediation, dan willen wij u daar in de onderstaande uiteenzetting graag iets meer over vertellen, zodat u het misschien binnenkort ook wel kan toepassen op de werkvloer. Van het woord mediation heeft men vast wel eens gehoord. Dit is een persoon die vaak tussen bepaalde personen in gaat staan om een geschil op te lossen, zonder dat hierbij de rechter er aan te pas hoeft te komen of ruzies op een vervelende manier worden uitgevochten. Bij business mediation gebeurd eigenlijk precies hetzelfde, alleen dan in de zakelijke wereld. Business mediation is een concept dat kan worden toegepast bij zakelijke conflicten binnen en tussen bedrijven. Bij business mediation wordt er eigenlijk voor gezorgd dat beide partijen weer in elkaar met contact worden gebracht en dat de communicatie tussen beide op een normale en gemoedelijke manier verloopt. Bij business mediation heb je eigenlijk twee vormen. De eerste vorm van business mediation is het oplossen van problemen binnen hetzelfde bedrijf. Als werknemer kun je namelijk een conflict krijgen met je werkgever en vaak is het een probleem hoe je dit op gaat lossen. Business mediation helpt je hierbij en zorgt ervoor dat het conflict op een zo snel mogelijke en efficiënte wijze wordt opgelost. Een andere vorm van business mediation is eigenlijk het oplossen van problemen tussen bedrijven en die kunnen soms heel erg ver gaan. Denk maar eens aan het schenden van elkaars rechten, het stelen van elkaars werknemers of misschien wel het overnemen van elkaars product. Of wat nou als het ene bedrijf een product heeft geleverd dat niet aan de verwachtingen voldoet en het andere bedrijf niet wil betalen? Allemaal dingen die aan de hand van business mediation professioneel en snel kunnen worden opgelost. Meer informatie over business mediation vindt u bij ons op de website.