Medewerkertevredenheidsonderzoek en haar vele voordelen

Wanneer u als leidinggevende vindt dat het bedrijf prima loopt en de werknemers hun best doen is het maar de vraag of dat ook is en daarom is het wel eens goede om een medewerkerstevredenheidsonderzoek doen, want hiermee komen vaak dingen uit de bus die uw medewerkers misschien eigenlijk niet durven aan te geven, maar er wel mee zitten. Een medewerkerstevrendheidsonderzoek geeft dus veel inzicht in de attitude van de medewerkers ten opzicht van hun werk en geeft antwoord op vragen als vind ik mijn werk leuk, wordt ik gehoord als ik vernieuwende ideeën hebt, is het nuttig wat ik doen. Het is erg belangrijk dat de medewerkers betrokken zijn bij de organisatie waar zij werken, want daardoor zal de productielijn het best verlopen en zullen de medewerkers hun loyaliteit tonen zowel naar de leidinggevende als naar de collega’s toe. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt meestal online gedaan, dit omdat hierbij iedereen anoniem kan reageren en er moet zeker ruimte in zijn voor de medewerkers om hun suggesties kwijt te kunnen. Een bedrijf kan zelf bepalen welke punten er aan de orde moeten komen bij zo een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Natuurlijk zijn er standaardlijsten, maar als u een onderzoek goed wil laten slagen is het van belang een eigen vragenlijst op te stellen.

Wat gebeurt er tijdens een medewerkerstrevredenheidsonderzoek?

De meeste medewerkerstevredenheidsonderzoeken worden in samenwerking met een bureau gemaakt en daarbij is het van belang dat het bedrijf precies aangeeft welke punten er aan de orde moeten komen in een dergelijk onderzoek. Door het maken van een medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft je als organisatie aan dat jij als medewerker ertoe doet en dat jouw mening omtrent de organisatie zeker meetelt. Veel medewerkers hebben vaak goede ideeën over hoe bijvoorbeeld een bepaalde werkwijze veel efficiënter kan of hoe een bepaalde taak beter zou kunnen worden uitgevoerd en die kunnen ze dan kwijt in zo’n onderzoek. Hoe meer de organisatie zicht heeft op de tevredenheid van haar medewerkers, hoe meer hier op kan worden ingesprongen om bepaalde knelpunten te verbeteren. Een organisatie heeft er alleen maar baat bij om de medewerkers zo tevreden mogelijk te laten zijn, want hiermee zijn ze loyaal naar de organisatie toe en zullen ze niet zo snel van baan gaan veranderen. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek dient zeker niet eenmalig te gebeuren, maar meerdere keren, om zo een goed beeld te krijgen, want een organisatie is continu in beweging en dat heeft ook weer invloed op de medewerkers. Wilt u meer weten over het opstellen van een vragenlijst voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek, neem dan contact met ons op.

http://www.fanfactory.nl/medewerkerstevredenheidsonderzoek/