Boek op zoek
Image default
Boeken en Tijdschriften

Bibliotheekoplossingen

De bibliotheek zoals wij die nu kennen zal in de toekomst steeds meer mee veranderen met de digitale innovaties. Huidige ontwikkelingen die zich bezighouden met efficiëntie tijdsbesparingen en veiligheid worden ook hier steeds meer toegepast.

Innovatie van bibliotheekoplossingen

Zoals in de inleiding genoemd innoveren bibliotheken snel afgelopen jaren. Een van de doelen hiervan is dat de bibliotheken in beeld kunnen blijven bij de mensen. Dit wordt voornamelijk gedaan door zo toegankelijk mogelijk te blijven voor deze mensen. Met bibliotheekoplossingen gericht op innovatie wordt dit gerealiseerd. Dit heeft te maken met het feit dat door technologische ontwikkelingen processen een stuk sneller gaan en dat alles goed loopt. De bibliotheekoplossingen zijn niet alleen om het toegankelijk te maken voor de klanten maar ook voor de bibliotheek zelf. Een van deze punten is veiligheid.

Oplossingen voor optimale prestatie van bibliotheken

De bibliotheekoplossingen zijn verschillende artikelen die er voor zorgen dat een bibliotheek optimaal kan presteren en veiligheid kan waarborgen. Een van deze veiligheidsaspecten zijn de PC beveiliging van Securaxess in combinatie met een Radio Frequency Identification (RFID) kaartlezer. Deze bibliotheekoplossing zorgt ervoor dat er op een specifieke PC alleen kan worden ingelogd als de juiste gebruikerspas wordt gebruikt om in te loggen. Dit waarborgt veiligheid omdat alleen bevoegde mensen kunnen inloggen bij klantgegevens.

Fysieke veiligheid

Een andere oplossing voor veiligheid in het gebouw is een fysieke veiligheid. Waar dit betrekking tot heeft zijn de beveiligingspoortjes. Het doel hiervan is om diefstal tegen te gaan. Of dit met opzet gebeurd of met de intentie tot stelen wordt geen onderscheid in gemaakt. Als er een ongeregistreerd product langs deze poortjes gaat wordt dit zowel visueel aangegeven als met geluid. Deze poortjes kunnen worden voorzien van RFID-, Elektromagnetische-, of hybride technologie. RFID is meer gefocust op het logistieke proces terwijl de elektromagnetische variant meer bezig is met de preventie van diefstal. De hybride poort houdt zich bezig met beide aspecten en is ook het beste van beide werelden.